Jak stworzyć animowany gif za pomocą Gimpa

Animowany GIF jest niezawodny w swojej prostocie i dzięki temu pozostaje preferowany przez większość użytkowników internetu. Jest to po prostu obraz, który się rusza. Tyle. Nie posiada zbędnych oszpecających ramek ani niepotrzebnych guzików.

Wyprodukowanie GIFa własnym wysiłkiem może okazać się problematyczne. Istnieją narzędzia stworzone do tego zadania. Po zainstalowaniu okazuje się, że bardzo niewiele potrafią lub nie potrafią nam wcale pomóc. Bezcenny może być za to Gimp. We współpracy z popularnym GAP pluginem, sprawdza się zaskakująco dobrze. Poniżej instrukcja: jak przetworzyć wideo na swój pierwszy animowany obrazek.

1. Pobrać i zainstalować program Gimp 2.
2. Pobrać i zainstalować plugin GAP.
3. Przygotować 2-3 sekundowy plik .mpeg. Opcjonalnie zmiejszyć rozdzielczość do formatu HD (1280×720) lub poniżej (np. 640×480). Przydatne jest też pozbawić nagranie audio, gdyż ostatecznie stworzony GIF i tak nie będzie nagrania audio zawierał.
4. W Gimpie wybrać: Filters>Split Video into Frames>Extract Videorange.
5. Nacisnąć guzik z trzema kropkami i wybrać plik mpg (lub mpeg).
6. Wybrać video range, przesunąć suwak maksymalnie w prawo, a numer ostatniej klatki przepisać to pola poniżej oznaczającego zakres. Zatwierdzić.
7. Wybrać File>Open as Layers. Klatki filmu zostały wyeksportowane jako osobne zdjęcia i domyślnie zapisane w C:\Users\(Twoje nazwa użytkownika)\ i stąd też należy wybrać jednym zaznaczeniem wszystkie obrazki z których ma składać się animacja.
8. W tym punkcie potrzeba przypilnować, aby rozmiar przyszłego pliku nie był zbyt duży. Dobrze jest zeskalować obraz do mniejszej postaci lub użyć croppowania (przycinania).
9. Gotowy plik wyeksportować. File>Export as. Wstąd wybieramy GIF, nazywamy plik tak, aby nazwa kończyła się na .gif i potwierdzamy przyciskiem Export.
10. Opcjonalnie, odznaczyć pole: GIF comment.
11. Koniecznie, zaznaczyć pole ‚as animation’. Raczej pozostawić 100ms jako częstotliwość następowania po sobie klatek i potwierdzić przyciskiem Export.
12. Gotowy plik otworzyć w dowolnym programie (np. Irfan View) lub dowolnej przeglądarce internetowej.

Wskazówki, należy celować w:
– sugerowane wyżej 2-3 sekundowe wideo. Po dokonaniu szybkiej matematyki (wideo ma zwykle ok 25 klatek) wychodzi, że animacja będzie mieć tych klatek 60-100. W tyle należy celować, a górną granicą powinno być 120 klatek. W innym wypadku nagranie jest za długie, nużące lub za ciężkie do sprawnego dzielenia się z innymi.
– GIF powinien nie przekraczać 5MB, najlepiej jeśli waga graniczy z 3MB.
– opcja aby klatki następowały po sobie po 100ms wydaje się optymalna. Taki jest standard w Internecie.
– co zrobić jeśli powstały plik ma 6MB lub więcej? Nadać kilka poprawek, zeskalować obraz aby ani długość ani szerokość nie przekraczały 500px. Opcjonalnie, można również ręcznie usunąć co 8 lub co 10 klatkę (widziane w projekcie jako warstwy). Ten zabieg pozwala zaoszczędzić 10-15 %.

przegląd sieci gif

W przypadku trudności w obsłudze programu zachęcam do zostawiania komentarzy. Poniżej znajdują się 3 pomocnicze zrzuty obrazu. Na zielono zaznaczono w nich opcje, które należy zmodyfikować lub wybrać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *